Vítejte na stránkách našeho sboru


 • BOHOSLUŽBY PRO NEBORY A GUTY V TŘINCI V 11,00 HOD.


 • Z důvodu nížení počtu účastníků bohoslužeb na 10% kapacity kostela SE RUŠÍ VŠECHNY PLÁNOVANÉ BOHOSLUŽBY V EVANGELICKÉM KOSTELE V NEBORECH.
  Dočasně se budou konat SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY SBORŮ NEBORY A GUTY V TŘINECKÉM KOSTELE. TYTO BOHOSLUŽBY ZAČNOU OD 3. LEDNA 2021 V 11,00 HOD. Jste srdečně zváni.


 • Video záznamy Bohoslužeb


 • Záznamy z Bohoslužeb - SCEAV Nebory a Guty - zde.
  SCEAV Třinec - zde.
  SCEAV Oldřichovice - zde.
  Slova naděje pastorů SCEAV - zde.

  MODLITEBNÍ VÝZVA


  Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace a nárůstu počtu nakažených koronavirem byl v naší zemi i mnoha dalších státech opět vyhlášen nouzový stav. Druhá vlna pandemie a její následky budou pravděpodobně horší než na jaře tohoto roku. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abychom se společně spojili v modlitbách za současnou situaci – a to od pondělí 26. 10. až do 1. adventní neděle. Každý je srdečně zván, aby se zapojil do řetězce společných modliteb 24/7 ve virtuální modlitební místnosti.
  Virtuální modlitební místnost
  Každý, kdo se bude chtít do modlitebního řetězce zapojit, nechť se, prosím, zapíše do tabulky na webu. Odkaz zde - www.modlitby24-7.cz/SCEAV Zde si zvolí čas, který mu pro modlitby vyhovuje a poté se může modlit z domova. Zároveň bude možnost napsat v záložce rozpis (klik na tužku) další aktuální a konkrétní modlitební náměty.

 • V co věříme

Věříme v Trojjediného, Všemohoucího Boha Otce - Stvořitele, v Božího Syna, Ježíše Krista – Spasitele a v Ducha svatého, který působí svou proměňující mocí v nás i v církvi.

Věříme, že Bible je, Bohem inspirovaným a neomylným Božím Slovem, a je nejvyšší autoritou pro náš život.

Věříme, že člověk je spasen na základě víry ve výkupnou smrt Ježíše Krista a ne pro své zásluhy. Klademe důraz na pokání a znovuzrození.

Věříme, že církev Kristovu tvoří všichni ti, kteří vyznávají a přijímají Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.