Kázání za rok 2018

 

Datum    Kazatel/Přednášející Téma/Neděle Text Stáhnout
31.12.2018 Jan Hracki Boże prowadzenie  Deuteronomium 8, 2-3
30.12.2018 Daniel Kocyan Odpuštění  Efezským 4, 32
28.12.2018 Daniel Waclawek Boží království mezi námi  Lukáš 17, 21
25.12.2018 Jan Hracki Sny  Matouš 19, 19-20
24.12.2018 Jan Hracki Jesle  Lukáš 2, 1-20
23.12.2018 Jan Hracki Vánoční dětská slavnost  Lukáš 2, 10-11
16.12.2018 Daniel Kocyan Radost  Žalm 95, 1
9.12.2018 Jan Hracki Záchrana a spása  Izajáš 35, 4-6
2.12.2018 Jan Hracki Boží záměr  Lukáš 1, 68-69
25.11.2018 Jan Hracki Pan Bóg czyni coś nowego  1. Koryntian 2, 9
18.11.2018 Jan Hracki Pokání  Zjevení Janovo 3, 19-20
11.11.2018 Jan Wacławek Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam  Jan 5, 24-27
4.11.2018 Jan Hracki Spotkanie pod krzyżem  Filipian 3, 17-21
28.10.2018 Jang, Hracki Evangelium a pokání  Matouš 3, 1-6
21.10.2018 Jan Hracki Zwycięstwo  1 Jan 5, 4-5
14.10.2018 Jiří Chodura Touha  2. Petr 1, 2-3
13.10.2018 Jiří Chodura Spokojenost  Žalm 131
7.10.2018 Daniel Kocyan Vděčnost  1. Tesalonickým 5, 18
23.9. 2018 Jan Hracki Vyznání našeho života  1. Timoteovi 1, 12-15
16.9. 2018 Martin Piętak Evangelický den  2. Timoteovi 1, 10b
9.9. 2018 Jan Hracki Tělo, Duše a Duch  Galatským 5,  24-25
2.9. 2018 Jan Hracki Mravenci  Přísloví 6, 6-11
26.8. 2018 Radek Labaj 4. zastavení  Kazatel 3, 9-14
19.8. 2018 Miroslav Sikora Saul  1. Samuelova 10, 1
12.8. 2018 Jan Hracki Ewangelia  2. Koryntian 4, 3-6
5.8 2018 Jan Hracki Jábesova modlitba  1. Paralipomenon 4, 9-10
29.7. 2018 Jan Hracki Co chce Jezus czynić w naszym życiu?  Jan 12, 37-40
22.7. 2018 Jan Hracki Kdysi tmou a nyní světlem  Efezským 5, 8-9
8.7. 2018 Roman Hota Duchovní boj  Efezským 6, 12
1.7. 2018 Jan Hracki Boží záměr  Genesis 12, 1-4
24.6. 2018 Miroslav Sikora Já jsem pravý vinný kmen  Jan 15, 1-5
17.6. 2018 Jan Hracki Biblija  Jakub 1, 21
10.6. 2018 Jan Hracki Poslání církve  Filipským 2, 25
3.6. 2018 Jan Hracki Co dělal Ježíš  Matouš 9, 35-10, 2
27.5. 2018 Jan Hracki Trójca Święta  Izajasz 6,3
20.5. 2018 Jan Hracki Přijdeme k němu a budeme žít s ním  Jan 14, 23-26
13.5. 2018 Jan Hracki Jezus odszedł na niebiosa  Efezjan 1, 20-23
6.5. 2018 Jan Hracki Modlitba  Koloským 4,2
22.4. 2018 Jan Hracki Jásej Hospodinu celá zem  Žalm 100
15.4. 2018 Jan Hracki Miłosierdzie Boże  Jan 15, 16
8.4. 2018 Jan Hracki Víra a vzkříšení  Marek 16, 9-18
1.4. 2018 Jan Hracki Velikonoční neděle  Jan 20, 11-18
30.3. 2018 Jan Hracki Velký pátek  
18.3. 2018 Jan Hracki Odpočinutí  Matouš 11, 28
11.3. 2018 Jan Hracki Ježíš, oběť smíření  Koloským 1, 19-22
4.3. 2018 Vlasta Chabibulin Neděle Izraele   Ester 4, 14
2.3. 2018 Lukáš Sztefek 3. postní pátek Marek 7, 21-22
25.2. 2018          Jan Hracki           (čte S. Hracki) Winnica    Izajasz 5, 1-7
18.2. 2018 Jan Hracki Proč ne?    Jan 4, 5-24
16.2. 2018 Miroslav Sikora 1. postní pátek    1. Korintským 10, 1-13
11.2. 2018 Jan Hracki Neděle diakonie    1. Korintským 13, 1-8
4.2. 2018 Miroslav Sikora Církev v Thyatirech    Zjevení Janovo 2, 18-25
28.1. 2018 Jan Hracki Czym się chlubić?    Jeremiasz 9, 22-23
21.1. 2018 Jan Hracki Duchowe bogactwo    1. Koryntian  1, 4-9
14.1. 2018 Jan Hracki Boží tajemství    1. Korintským 2, 1-5
7.1. 2018 Jan Hracki Kościoł    Genesis 28, 10-17
1.1. 2018 Jan Hracki Sborový výroček    Lukáš 6, 43-45